logo
                       
                                  ADVERTÈNCIA

Les reparacions al taller no són infal·libles, tot i que les inspeccions es realitzen amb rigorositat i de manera meticulosa, sempre hi pot haver alguna incidència (per petita que sigui) per exemple que un suspente es creui amb un altre. És per això que s’ha d’inflar la vela i fer-li un control visual abans de tornar-hi a volar.

inici