trencat
logo
Elna
REPARACIONS

El taller està equipat per a fer tot tipus de reparacions, des d'arranjar un petit estrip a la vela, fins el canvi complert de panells i perfils, o el canvi de suspentatges. Es realitzen reparacions, en les veles, suspentatge, bandes, arnesos, i paracaigudes.

Les reparacions sempre es fan amb materials originals de cada fabricant. Si no hi ha el material en concret (de vegades es deixen de fabricar) se’n fa servir un d'equivalent del mateix fabricant i d'iguals característiques mecàniques i estètiques.

En el cas de la tela, s'empra ripstop del mateix gramatge, i en el cas dels suspentatge, del mateix material (dynema o aramida) i diàmetre.

ELNA doble arrossegament i triple
El taller disposa de màquines de cosir mecàniques i electròniques de simple, doble, i triple arrossegament. En primer plà, la màquina ELNA de doble arrossegament, que fa avançar la tela per sota i per sobre al mateix temps mentre fa la costura, aconseguint així un acabat de màxima qualitat.
rotllos i teles
Rotllos de teixit ripstop i suspentes d'aramida (kevlar) i dynema de diferents fabricants, mides i colors.


Abans
Aspecte de l'estabilo abans de la reparació
Despres
Després

strip 1
Abans
strip 1
Després de la reparació

strip 2
Un esgarrat complert del calaix central (intradós i extradós).
strip 2
La mateixa vela completament reparada i revisada

També es realitzen treballs de reparació de cadires:
Silla
Silla

inici